Made with MAGIX
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 

INSEKTEN

SOORTEN KRUIPENDE INSEKTEN

Bedwants

Uiterlijk Klein insect 5 tot 6 millimeter lang. Roodbruin tot bruin van kleur. Lichaam ovaalvormig en afgeplat. Twee kleine 'flapjes' achter het halsschild. Op het achterlijf zijn verticale rijen haren aanwezig, daardoor lijkt de wants gestreept. Ontwikkeling De wijfjes leggen enkele tot ongeveer 10 eitjes per dag en in totaal ongeveer 200 gedurende hun leven. Eitjes komen na 15 - 22 dagen uit (nimf) , die uiterlijk al op de ouders lijkt. Deze ondergaat een aantal vervellingen en is na zes weken volwassen. Leefwijze Het zijn in gebouwen levende parasieten van warmbloedige dieren, die zich o.a.  voeden met het bloed van de mens, warmbloedige huis- en laboratoriumdieren, evenals op vogels. Overdag verbergen bedwantsen zich voornamelijk in de omgeving van het hoofdeinde van een bed. Bij 15 tot 18 celcius kunnen de dieren meer dan 6 maanden zonder voedsel. Als zij hongerig worden kunnen zij relatief grote afstanden afleggen op zoek naar gastheren. Bij een temperatuur beneden 15 graden celcius gaan zij in de winterslaap, waarbij zij langdurig vorsttemperaturen kunnen overleven. Sporen Steekwondjes hebben veel weg van muggenbulten; kleine, rode bultjes. Wering Vrij intensieve behandeling met vloeistof onder lage druk.

Mieren

Er zijn 2 soorten. De FARAO MIER en de TUIN MIER

Faraomier

terug naar boven

Uiterlijk Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ook hebben mannetjes vleugels. Ontwikkeling Meerdere koninginnen (2 tot 400) per kolonie aanwezig. 1000 tot 2500 werksters per kolonie. De levensduur van werksters tot 2 maanden, levensduur mannetjes 2 - 3 weken levensduur koningin ca. 9 maanden. De Koningin legt ongeveer 300 eieren. Leefwijze Voorkeur warme vochtige plaatsen. Men vindt ze meestal achter tegels, stopcontacten, meterkasten en slecht sluitende stootvoegen. Voor hun ontwikkeling hebben de eitjes van de Faraomier een voorkeurtemperatuur van 27 graden celcius. Schade Dragers van bacterien. Ze kruipen ze bijv. onder gips om te eten van open wonden. Wering en preventie Levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Aparte bestrijding met lokmiddel (evtl. o.a. lever).

Kakkerlakken

terug naar boven

Er zijn diverse soorten kakkerlakken, namelijk; de Amerikaanse, de Bruinban, de Duitse en de Oosterse kakkelak.

Amerikaanse Kakkerlak

terug naar boven

Uiterlijk Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en schild. De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm ( antennes niet meegerekend). De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf. Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes. De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft nog geen vleugels. Ontwikkeling Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven. Duur van het eistadium is rond de 8 weken. De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar. De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar. Leefwijze Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen. Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme. Kan ruim 5 weken zonder voedsel. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen. Dragers van mijten en bacterien. Wering en preventie Levensmiddelen koel bewaren. Dichten van naden en kieren. Hygienisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Duitse Kakkerlak

terug naar boven

Uiterlijk Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur. Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal. Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Eistadium 1 2 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes. Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar. Duur van ei tot volwassen dier ca. 1 2 maand bij 30 graden celcius Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar. Leefwijze De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren). Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel. Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 graden celciius. Voorkeurstempertuur 25 tot 32 graden celcius. Schade Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.). Zijn dragen van bacterien en mijten. Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Afdichting naden en kieren na behandeling. Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval. Zorgvuldige hygiene in acht nemen

Tuinmier

terug naar boven

Uiterlijk Mieren kunnen met hun voelsprieten 'ruiken'. Deze zijn erg beweeglijk. Doordat een mier twee voelsprieten heeft, voorzien ze de mier van informatie over zowel intensiteit als richting. De koningin en mannetjes hebben vleugels. Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ontwikkeling De aanvankelijk gevleugelde koningin verliest na de bruidsvlucht haar vleugels en begint een nieuwe kolonie met vleugelloze werksters. De koninginnen leggen de eieren.. 1 of 2 keer per jaar bruidsvlucht.. In Nederland en Belgie gebeurt dit meestal rond de maand augustus; dan zien we de vliegende mieren. De werksters zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij bouwen het nest uit, beschermen het en zorgen voor de larven. Het zijn vooral de werksters die op zoek gaan naar voedsel in de huizen, dit tot grote ergernis van de bewoners. Mannetjes zijn er meestal alleen gedurende de paringstijd, zij bevruchten de koninginnen. Daarna sterven ze. Ei-afzetting in voorjaar en zomer. Eerste nieuwe werksters verschijnen in juni - juli. Werksters kunnen 2 - 3 jaar leven. Levensduur van ei tot mier in de zomer ca. 2 maanden. Leefwijze Tuinmieren komen in heel Nederland voor in diverse soorten. De nesten vindt u in zandgrond en, meestal buitenshuis onder de straattegels, maar ook onder bloempotten. Dit kan ook binnenshuis voorkomen, bijvoorbeeld als het huis bovenop het nest is gebouwd, of nest tegen de gevel aan. Mieren vallen aan en verdedigen zichzelf door te bijten  Wering en preventie Zoet en levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Vuil vaat niet laten staan. Bestrijding met voldoende vloeistof, plaatselijk.

Bruinband kakkerlak

terug naar boven

Uiterlijk Deze kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak. Heeft echter een lichte dwarsstreep op het borstschild en achterlijf en langere antennes. Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje. Ontwikkeling Generatietijd van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden. Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per pakket. Gemiddelde leeftijd tussen de 3 en 4 maanden. Leefwijze Komt voor op droge plaatsen. Is niet licht schuw. Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang. Eet graag zetmeel producten en stijfsel van o.a. behang en boeken. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen. Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten. Wering en preventie Hygienisch werken, voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen. Dichten van naden en kieren.

Oosterse kakkerlak

terug naar boven

Uiterlijk De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8cm lang, excl. antennen. De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen. Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier. Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur eistadium bij 20 graden C ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje. Larvaal stadium bij 25 graden celcius duurt langer dan een half jaar. Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 graden celcius ca. 9 maanden. Leefwijze Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel. Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel. 15 uur bij -4 graden celcius is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 graden celcius. Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen. Schade Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacterien en mijten. Verslepen smetstoffen. Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Zorgvuldig hygiene betrachten, dichten naden en kieren. Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca. Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen. Voortplantingsbronnen saneren.
Made with MAGIX
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer!

INSEKTEN

SOORTEN KRUIPENDE INSEKTEN

Bedwants

Uiterlijk Klein insect 5 tot 6 millimeter lang. Roodbruin tot bruin van kleur. Lichaam ovaalvormig en afgeplat. Twee kleine 'flapjes' achter het halsschild. Op het achterlijf zijn verticale rijen haren aanwezig, daardoor lijkt de wants gestreept. Ontwikkeling De wijfjes leggen enkele tot ongeveer 10 eitjes per dag en in totaal ongeveer 200 gedurende hun leven. Eitjes komen na 15 - 22 dagen uit (nimf) , die uiterlijk al op de ouders lijkt. Deze ondergaat een aantal vervellingen en is na zes weken volwassen. Leefwijze Het zijn in gebouwen levende parasieten van warmbloedige dieren, die zich o.a.  voeden met het bloed van de mens, warmbloedige huis- en laboratoriumdieren, evenals op vogels. Overdag verbergen bedwantsen zich voornamelijk in de omgeving van het hoofdeinde van een bed. Bij 15 tot 18 graden celcius kunnen de dieren meer dan 6 maanden zonder voedsel. Als zij hongerig worden kunnen zij relatief grote afstanden afleggen op zoek naar gastheren. Bij een temperatuur beneden 15 graden celsius gaan zij in de winterslaap, waarbij zij langdurig vorsttemperaturen kunnen overleven. Sporen Steekwondjes hebben veel weg van muggenbulten; kleine, rode bultjes. Wering Vrij intensieve behandeling met vloeistof onder lage druk.

Mieren  terug naar boven

Er zijn 2 soorten. De FARAO MIER en de

TUIN MIER

Faraomier

terug naar boven

Uiterlijk Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ook hebben mannetjes vleugels. Ontwikkeling meerdere koninginnen (2 tot 400) per kolonie aanwezig. 1000 tot 2500 werksters per kolonie. De levensduur van werksters tot 2 maanden, levensduur mannetjes 2 - 3 weken levensduur koningin ca. 9 maanden. De Koningin legt ongeveer 300 eieren. Leefwijze Voorkeur warme vochtige plaatsen. Men vindt ze meestal achter tegels, stopcontacten, meterkasten en slecht sluitende stootvoegen. Voor hun ontwikkeling hebben de eitjes van de Faraomier een voorkeurtemperatuur van 27 graden celcius. Schade Dragers van bacterien. Ze kruipen ze bijv. onder gips om te eten van open wonden. Wering en preventie Levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Aparte bestrijding met lokmiddel (evtl. o.a. lever).

Tuinmier

terug naar boven

Uiterlijk Mieren kunnen met hun voelsprieten ruiken. Deze zijn erg beweeglijk. Doordat een mier twee voelsprieten heeft, voorzien ze de mier van informatie over zowel intensiteit als richting. De koningin en mannetjes hebben vleugels. Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ontwikkeling De aanvankelijk gevleugelde koningin verliest na de bruidsvlucht haar vleugels en begint een nieuwe kolonie met vleugelloze werksters. De koninginnen leggen de eieren.. 1 of 2 keer per jaar bruidsvlucht.. In Nederland en Belgie gebeurt dit meestal rond de maand augustus; dan zien we de vliegende mieren. De werksters zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij bouwen het nest uit, beschermen het en zorgen voor de larven. Het zijn vooral de werksters die op zoek gaan naar voedsel in de huizen, dit tot grote ergernis van de bewoners. Mannetjes zijn er meestal alleen gedurende de paringstijd, zij bevruchten de koninginnen. Daarna sterven ze. Ei-afzetting in voorjaar en zomer. Eerste nieuwe werksters verschijnen in juni - juli. Werksters kunnen 2 - 3 jaar leven. Levensduur  ei tot mier in de zomer ca. 2 maanden. Leefwijze Tuinmieren komen in heel Nederland voor in diverse soorten. De nesten vindt u in zandgrond en, meestal buitenshuis onder de straattegels, maar ook onder bloempotten. Dit kan ook binnenshuis voorkomen, bijvoorbeeld als het huis bovenop het nest is gebouwd, of nest tegen de gevel aan. Mieren vallen aan en verdedigen zichzelf door te bijten  Wering en preventie Zoet en levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Vuil vaat niet laten staan. Bestrijding met voldoende vloeistof, plaatselijk.

Kakkerlakken  terug naar boven

Er zijn diverse soorten kakkerlakken, namelijk; de Amerikaanse, de Bruinban, de Duitse en de Oosterse kakkelak.

Amerikaanse Kakkerlak  terug naar

boven

Uiterlijk Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en schild. De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm ( antennes niet meegerekend). De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf. Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes. De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft nog geen vleugels. Ontwikkeling Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven. Duur van het eistadium is rond de 8 weken. De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar. De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar. Leefwijze Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen. Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme. Kan ruim 5 weken zonder voedsel. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen. Dragers van mijten en bacteriën. Wering en preventie Levensmiddelen koel bewaren. Dichten van naden en kieren. Hygienisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Bruinband kakkerlak  terug naar boven

Uiterlijk Deze kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak. Heeft echter een lichte dwarsstreep op het borstschild en achterlijf en langere antennes. Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje. Ontwikkeling Generatietijd van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden. Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per pakket. Gemiddelde leeftijd tussen de 3 en 4 maanden. Leefwijze Komt voor op droge plaatsen. Is niet licht schuw. Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang. Eet graag zetmeel producten en stijfsel van o.a. behang en boeken. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen. Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten. Wering en preventie Hygienisch werken, voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen. Dichten van naden en kieren.

Duitse Kakkerlak  terug naar boven

Uiterlijk Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur. Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal. Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Eistadium 1 2 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes. Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar. Duur van ei tot volwassen dier ca. 1 2 maand bij 30 graden celcius. Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar. Leefwijze De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren). Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel. Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 graden celcius. Voorkeurstempertuur 25 tot 32 graden celcius. Schade Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.). Zijn dragen van bacteriën en mijten. Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Afdichting naden en kieren na behandeling. Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval. Zorgvuldige hygiene in acht nemen.

Oosterse kakkerlak  terug naar boven

Uiterlijk De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8cm lang, excl. antennen. De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen. Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier. Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur eistadium bij 20 graden celcius is ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje. Larvaal stadium bij 25 graden celcius duurt langer dan een half jaar. Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 graden celcius ca. 9 maanden. Leefwijze Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel. Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel. 15 uur bij -4 graden celcius is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 graden celcius. Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen. Schade Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacterien en mijten. Verslepen smetstoffen. Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Zorgvuldig hygiëne betrachten, dichten naden en kieren. Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca. Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen. Voortplantingsbronnen saneren.
Made with MAGIX
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG

INSEKTEN

copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 

SOORTEN KRUIPENDE

INSEKTEN

Bedwants

Uiterlijk Klein insect 5 tot 6 millimeter lang. Roodbruin tot bruin van kleur. Lichaam ovaalvormig en afgeplat. Twee kleine 'flapjes' achter het halsschild. Op het achterlijf zijn verticale rijen haren aanwezig, daardoor lijkt de wants gestreept. Ontwikkeling De wijfjes leggen enkele tot ongeveer 10 eitjes per dag en in totaal ongeveer 200 gedurende hun leven. Eitjes komen na 15 - 22 dagen uit (nimf) , die uiterlijk al op de ouders lijkt. Deze ondergaat een aantal vervellingen en is na zes weken volwassen. Leefwijze Het zijn in gebouwen levende parasieten van warmbloedige dieren, die zich o.a. voeden met het bloed van de mens, warmbloedige huis- en laboratoriumdieren, evenals op vogels. Overdag verbergen bedwantsen zich voornamelijk in de omgeving van het hoofdeinde van een bed.  Bij 15 - 18 graden celcius kunnen de dieren meer dan 6 maanden zonder voedsel. Als zij hongerig worden kunnen zij relatief grote afstanden afleggen op zoek naar gastheren. Bij een temperatuur beneden 15 graden celcius gaan zij in de winterslaap, waarbij zij langdurig vorsttemperaturen kunnen overleven. Sporen Steekwondjes hebben veel weg van muggenbulten; kleine, rode bultjes. Wering Vrij intensieve behandeling met vloeistof onder lage druk.

Mieren

Er zijn 2 soorten. De FARAO MIER en

de TUIN MIER

Faraomier terug naar boven

Uiterlijk Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ook hebben mannetjes vleugels. Ontwikkeling meerdere koninginnen (2 tot 400) per kolonie aanwezig. 1000 tot 2500 werksters per kolonie. De levensduur van werksters tot 2 maanden, levensduur mannetjes 2 - 3 weken levensduur koningin ca. 9 maanden. De Koningin legt ongeveer 300 eieren. Leefwijze Voorkeur warme vochtige plaatsen. Men vindt ze meestal achter tegels, stopcontacten, meterkasten en slecht sluitende stootvoegen. Voor hun ontwikkeling hebben de eitjes van de Faraomier een voorkeurtemperatuur van 27 graden celcius. Schade Dragers van bacterien. Ze kruipen ze bijv. onder gips om te eten van open wonden. Wering en preventie Levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Aparte bestrijding met lokmiddel (evtl. o.a. lever).

Tuinmier  terug naar boven

Uiterlijk Mieren kunnen met hun voelsprieten ruiken. Deze zijn erg beweeglijk. Doordat een mier twee voelsprieten heeft, voorzien ze de mier van informatie over zowel intensiteit als richting. De koningin en mannetjes hebben vleugels. Bruingeel, 2 tot 3 mm. lang met donker achterlijf. Koninginnen worden tussen de 3,5 en 4,8 mm lang, zijn bruingeel en hebben een donkere kop. De mannetjes zijn donkerbruin van kleur met lichtgele poten en antennes. Ontwikkeling De aanvankelijk gevleugelde koningin verliest na de bruidsvlucht haar vleugels en begint een nieuwe kolonie met vleugelloze werksters. De koninginnen leggen de eieren.. 1 of 2 keer per jaar bruidsvlucht.. In Nederland en Belgie gebeurt dit meestal rond de maand augustus; dan zien we de vliegende mieren. De werksters zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij bouwen het nest uit, beschermen het en zorgen voor de larven. Het zijn vooral de werksters die op zoek gaan naar voedsel in de huizen, dit tot grote ergernis van de bewoners. Mannetjes zijn er meestal alleen gedurende de paringstijd, zij bevruchten de koninginnen. Daarna sterven ze. Ei- afzetting in voorjaar en zomer. Eerste nieuwe werksters verschijnen in juni - juli. Werksters kunnen 2 - 3 jaar leven. Levensduur  ei tot mier in de zomer ca. 2 maanden. Leefwijze Tuinmieren komen in heel Nederland voor in diverse soorten. De nesten vindt u in zandgrond en, meestal buitenshuis onder de straattegels, maar ook onder bloempotten. Dit kan ook binnenshuis voorkomen, bijvoorbeeld als het huis bovenop het nest is gebouwd, of nest tegen de gevel aan. Mieren vallen aan en verdedigen zichzelf door te bijten  Wering en preventie Zoet en levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Vuil vaat niet laten staan. Bestrijding met voldoende vloeistof, plaatselijk.

Kakkerlakken  terug naar boven

Er zijn diverse soorten kakkerlakken, namelijk; de Amerikaanse, de Bruinban, de Duitse en de Oosterse kakkelak.

Amerikaanse Kakkerlak  terug

naar boven

Uiterlijk Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en schild. De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm (antennes niet meegerekend). De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf. Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes. De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft nog geen vleugels. Ontwikkeling Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven. Duur van het eistadium is rond de 8 weken. De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar. De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar. Leefwijze Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen. Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme. Kan ruim 5 weken zonder voedsel. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen. Dragers van mijten en bacteriën. Wering en preventie Levensmiddelen koel bewaren. Dichten van naden en kieren. Hygienisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Bruinband kakkerlak  terug naar

boven

Uiterlijk Deze kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak. Heeft echter een lichte dwarsstreep op het borstschild en achterlijf en langere antennes. Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje. Ontwikkeling Generatietijd van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden. Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per pakket. Gemiddelde leeftijd tussen de 3 en 4 maanden. Leefwijze Komt voor op droge plaatsen. Is niet licht schuw. Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang. Eet graag zetmeel producten en stijfsel van o.a. behang en boeken. Schade Bevuilen van voedingsmiddelen. Dragen en verspreiden van bacterien en mijten. Wering en preventie Hygienisch werken, voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen. Dichten van naden en kieren.

Duitse Kakkerlak  terug naar boven

Uiterlijk Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur. Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal. Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Eistadium 1 2 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes. Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar. Duur van ei tot volwassen dier ca. 1 2 maand bij 30 graden celcius. Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar. Leefwijze De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren). Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel. Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 graden celcius. Voorkeurstempertuur 25 tot 32 graden celcius. Schade Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.). Zijn dragen van bacterien en mijten. Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Afdichting naden en kieren na behandeling. Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval. Zorgvuldige hygiene in acht nemen

Oosterse kakkerlak

Uiterlijk De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8cm lang, excl. antennen. De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen. Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier. Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes. Ontwikkeling Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur eistadium bij 20 graden celcius ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje. Larvaal stadium bij 25 graden celcius duurt langer dan een half jaar. Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 graden celcius ca. 9 maanden. Leefwijze Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel. Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel. 15 uur bij -4 graden celius is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 graden celcius. Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen. Schade Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacterien en mijten. Verslepen smetstoffen. Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie Zorgvuldig hygiene betrachten, dichten naden en kieren. Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca. Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen. Voortplantingsbronnen saneren. terug naar boven