none

Vogelwering

Fa. Vermeulen ongediertebestrijding.

Vogeloverlast is een groeiend probleem en met name in de grotere woonplaatsen, denk maar eens aan de meeuwen en duiven die steeds vaker in de steden op de daken gaan nestelen en verblijven, hun (zure) uitwerpselen op auto’s en daken, het aantasten van dakbedekking, verstoppen van afvoeren op daken door nestmateriaal, stank en geluidsoverlast van deze vogels en niet te vergeten de nestfauna van deze vogels die o.a. motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen omvat.
Ook mussen en spreeuwen verspreiden ziektes door hun uitwerpselen en hebben schadelijke insecten en vogelmijten in hun nesten die zij graag onder onze daken bouwen
De vogels kunnen gastheer zijn van parasieten mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen e.d.

Zoals u ziet reden genoeg om deze vogels toch maar niet op, rond en in ons huis of pand/gebouw te hebben!

Wij plaatsen roestvrij stalen pinnen, roestvrijstalen spandraden, netten en gaas, vangkooien en klapnetten, werken met geluidssignalen, kortom wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om u te vrijwaren van deze overlast.
Wij verzorgen ook het reinigen en ontsmetten van door vogels verontreinigde objecten zoals zolders, daken, gevels, kunstwerken enzovoort

Wij doen dit op contract basis, volgens een afgesproken termijn of een eenmalig contact.

Wering en preventieve middelen onder andere voor

Meeuwen: het plaatsen van speciale toestellen die meeveren en bewegen en of het plaatsen van stevige roestvrij stalen pinnen die het landen op hun favoriete plekken onmogelijk maken.
Het verjagen via geluidsfrequenties, het vroegtijdig verwijderen van nesten of als er al eieren zijn, deze dopen in paraffine olie zodat zij niet uit kunnen komen.

Duiven: nestelen onmogelijk maken met gaas, gaashorren of netten en de rust of roestplaatsen ontoegankelijk maken met roestvrijstalen pinnen of het spannen van dun staaldraad of schrikdraad. Ook wegvangen met kooien of schietnet behoort tot de opties.
N.B. Huisduiven zijn niet beschermd zoals veel mensen denken en in de top 10 van vogels die overlast veroorzaken is dit de onbetwiste nummer 1!

Mussen: cultuurvolgers, dus altijd dicht bij de mens.
Toegangsdeuren zoveel mogelijk gesloten houden, waar nodig flapdeuren, stroken of luchtgordijnen aanbrengen.
Let op de hygiëne; geen rondzwervende etensresten en afvalcontainers goed gesloten houden.

Kraaiachtigen zoals kauwen, kraaien en roeken zijn beschermd en het buiten schieten, vangen en uithalen van nesten is niet toegestaan.
Kunnen geweerd worden door middel van geluid (angstkreten)

Spreeuwen: ook deze vogels kunnen geweerd worden door middel van geluid en het nestelen onder daken kan voorkomen door gaas over de dakgoot en onder de eerste pannen te plaatsen. Spreeuwen kunnen dragers zijn van ziekten als hersenontsteking, vogelziekte en een schimmelinfectie met zweerachtige woekeringen in mond en keelholte.

Informatie email: info@ongedierte-weg.nl

none
 

Beschadiging Houtworm

Houtworm

Houtaantasters oftewel houtworm komt veel voor in oude gebouwen, vloeren, balken, dakbeschot, meubelstukken in droog en nat hout en in verschillende houtsoorten.

Over het algemeen kunnen wij vrij gemakkelijk constateren of er houtworm in een bepaald object aanwezig is; de overbekende gaatjes, variërend in grootte (afhankelijk van de soort kever) en het aanwezige boormeel wat uit de gaatjes komt; ook dit is weer variabel in grootte van korrel en structuur.
Wanneer er regelmatig kleine hoopjes stof (boormeel) geconstateerd wordt bij een object dan spreken wij over actieve houtworm en is behandeling op korte termijn noodzakelijk.

De meest voorkomende houtwormkevers zijn:
De gewone houtkever larve leeft van loof en naaldhout dat in gebouwen is verwerkt
De grote houtkever larve leeft in balken aangetast door vocht en schimmel
De heipaalkever larve leeft in vochtig hout, voornamelijk naaldhout
De huisboktor larve tast vaak dakconstructies aan, grote schade
De spinthoutkever larve leeft in buitenste ringen van loofhout, ook tropisch hout
Zachte houtwormkever larve leeft in gedroogd naaldhout met bast, in buitenste ringen

Behandeling:
Bij grotere objecten die op locatie behandeld moeten worden zoals zolders, houten vloeren, balken wordt er bekeken in hoeverre het materiaal is aangetast, moeten er delen vervangen worden, is dit mogelijk i.v.m. een eventuele dragende constructie.
Voorts wordt er bekeken of er verflagen verwijderd moeten en kunnen worden en met welke houtwormkever we te maken hebben.

Nu gaan we over tot de bestrijding van de houtworm, beginnende met het zoveel mogelijk vrijmaken van de gangen door het boormeel er onder hoge druk uit te blazen of door deze met een stofzuiger uit te zuigen.
Dan wordt het object of de objecten ingespoten, ingesmeerd (gekwast) of geïnjecteerd met een werkzame stof die de larve zal doden. Deze behandeling dient nog een keer herhaald te worden binnen afzienbare tijd.
Als de behandeling wordt uitgevoerd op bovengenoemde wijze geven wij 10 jaar garantie op deze behandeling.

Kleinere stukken zoals meubelen, beelden en dergelijke kunnen worden opgehaald en gebracht (tegen vergoeding) of door de klant zelf worden aangeboden in Alphen a/d Rijn en worden dan in onze bestrijdingsruimte behandeld. Deze stukken blijven dan 2 a 3 weken bij ons, waar zij dezelfde behandeling krijgen als de grote objecten, echter wat meer verfijnd. De stukken worden o.a. ingepakt in folie om de vloeistof te kunnen laten gassen.

Informatie email: info@ongedierte-weg.nl

Home   ::   Werkwijze   ::   Vogelwering   ::   Houtworm   ::   Ontsmetting   ::   Informatie   ::   Contact          Design & Copyright: ServireX Computers ®